Råbygg Munch - anbudskonkurranse

Nytt Munchmuseum sett fra Operataket

Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF inviterer til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av entreprisen M003 Råbygg til byggingen av nytt Munchmuseum i Bjørvika.

Formålet med denne anskaffelsen er å kontrahere entreprenør for gjennomføring av entreprise M003 Råbygg.

Totalleveransens mengde/omfang:

Alle betong- og stålkonstruksjoner fra bunnplate i plan 1 t.o.m. dekke (tak) over plan 13 og podium. Leveransen omfatter følgende hovedmengder (ca-tall): 1 000 tonn stålkonstruksjoner, 57 000 m2 forskaling, 10 000 m3 betong, 1 700 tonn armering og 6 000 m2 biaksiale huldekker. Nødvendig rigg for egne arbeider eks. brakker for lomp, spis og kontor inkluderes.

Tilbudskonferanse

Det planlegges en tilbudskonferanse/befaring 18.02.2016, kl. 09:00
Oppmøtested: ÅF Advansias brakkerigg, Strandgaten V/Børsen

Vi henstiller til deltagerne om å ta med eget verneutstyr så langt de har tilgang på dette.

På anlegget er det krav om bruk av:

  • Hjelm
  • Vernebriller
  • Synlighetstøy (evt vest)
  • Vernestøvler

Mer informasjon

Kunngjøring Doffin

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune