Kranselag for det nye Munchmuseet

kranselag for det nye Munchmuseet i Bjørvika desember 2017

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF inviterte tirsdag denne uken til kranselag for å feire alle arbeiderne som har vært med å reise bygget.

- Det har vært flott å se hvordan dette monumentale bygget har reist seg og nå preger bybildet i Oslo. Dette byggeprosjektet krever godt samarbeid og dyktige og kompetente fagarbeidere i alle ledd. Vi i Kultur- og idrettsbygg er stolte av den innsatsen hver og en gjør, og vil gratulere alle som har bidratt til at vi har kommet dit vi er i dag, sier direktør for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Eli Grimsby.

Prosjektleder i Veidekke, Bente Lillestøl, gratulerte og takket alle i prosjektet og de involverte samarbeidspartnerne.

- I dag er det en merkedag der vi feirer et flott, men krevende byggverk, som er reist med stor innsats fra mange dyktige fagfolk! Det er lagt ned svært mange timer i planlegging og presis utførelse av store konstruksjoner, som hver består av mange viktige detaljer som skal utføres, og der nesten ingenting er A4. Det er gjort et godt håndverk, der arbeidet er utført med basis i fagkunnskap og erfaring. Og med sikkerhet og involverende planlegging som helt grunnleggende faktorer.

Det nye Munchmuseet er et unikt og ambisiøst prosjekt som inngår som en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika. Museet er forbildeprosjekt i FutureBuilt og er støttet av Enova. Det skal stå ferdig ved utgangen av 2019, og åpner for publikum i 2020.

Fakta om det nye Munchmuseet

Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Anders Fjeld fra ÅF Advansia, prosjektdirektør i KID Per Egil Steen, prosjektleder i Veidekke Bente Lillestøl og anleggsleder i Veidekke Børge Vold Iversen

Anders Fjeld fra ÅF Advansia, prosjektdirektør i KID Per Egil Steen, prosjektleder i Veidekke Bente Lillestøl og anleggsleder i Veidekke Børge Vold Iversen

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune