Utleiekonsept Deichman

Forslag til utleieareal Deichman

Torsdag 28. april leverte Kultur- og idrettsbygg, ved direktør Eli Grimsby, en muntlig redegjørelse for Kulturkomiteen om hvordan bystyrevedtaket fra desember 2015 om utleiearealer i Deichman kan la seg realisere.

 

- Vi har vært opptatt av at bibliotekets funksjon skal opprettholdes i størst mulig grad. Løsningen vi har kommet frem til skal ikke skade byggets formål. Dette er fremdeles et hovedbibliotek, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg.

- Vi er godt fornøyd med det arbeidet KID nå har levert, og presentert for komiteen. Gjennom det konseptet de presenterte torsdag har de vist at utleie av arealer i Deichman er mulig, uten at det nødvendigvis vil komme i veien for bibliotekets ambisiøse planer, sier byråd for Næring og eierskap, Geir Lippestad.

Kultur- og idrettsbygg har kommet med forslag til konseptuell løsning på bystyrevedtaket fra 16. desember 2015, og påfølgende revidert oppdragsbrev fra byrådsavdelingen for Næring og eierskap (NOE) til Kultur- og idrettsbygg om å utrede, beslutte og iverksette de nødvendige bygnings- og funksjonsmessige endringer for tilrettelegging av utleie til andre formål enn bibliotek.

  • Utfordringen har vært todelt; på den ene siden, ett uttalt ønske om minst mulig om-prosjekteringer, og på den andre siden, kravet om å ivareta/bevare bibliotekets kvalitets- og funksjonskrav.
  • Det vi har kommet opp med er et fleksibelt utleiekonsept som gjør at utleie kan kombineres med hovedbibliotekets drift, de sentrale funksjonene og programmet i det nye bygget.
  • Arbeidet har vært utført i nært samarbeid med Kulturetaten

Byråd Geir Lippestad har bedt Kultur- og idrettsbygg Oslo KF om å synliggjøre det potensielle inntektsgrunnlaget.
 

Utleiekonseptets konseptuelle modell

Rød - Permanent utleie
Organge - Pop-up utleie
Gul - kurs og konferanser

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune