Uke 49 - Injeksjon og tetting

Injeksjon desember 2014

Utvendig injeksjon ble igangsatt uke 49, og man går systematisk på de store lekkasjepunktene som har blitt avdekket gjennom sjaktgravingen i forrige periode.

- Vannstanden holdes nå nede med 2 pumper, uten at pumpene går for fullt. Sist utførte måling indikerer at vi klarer å holde lavere vannstand i gropen, selv om Oslofjorden stod høyere (45cm) denne gangen. Dette er positivt, men samtidig skal man huske at forhold som f.eks. nedbør og høy-/lavvann også påvirker resultatet, sier Øystein Sandnes fra ÅF Advansia.

Injeksjonsarbeider vil i første omgang pågå frem til jul, og det gjøres forløpende prioriteringer av områder og omfang av injeksjon. Dersom det er behov vil injeksjonsarbeidene bli videreført på nyåret.

Rivearbeidet med kulverten etter Bispelokket går også etter planen.

- Det gjenstår noen dager med pigging, rensk og innmåling av pæler, men vi har nå tre maskiner gående, så det er god fremdrift på disse arbeidene, avslutter Sandnes.

Mot Operagata er det tilbakefylt masse mot spunt.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune