Kaifront fra 1860-tallet avdekket

Kaifront fra 1860-tallet på Deichman-tomten

I den nord-østlige delen av Deichman-tomten har man kommet i kontakt med en gammel kaifront fra 1860-tallet.

Norsk Maritimt Museum har fulgt opp gravearbeidene, gjort innmålinger og registeringer.

- Eneste overraskelsen til nå er et kranfundament som arkeologene ikke hadde oversikt over, sier prosjektleder Øystein Sandnes fra ÅF Advansia.

Fremdriften i tettearbeidet har gått som forutsatt, men det er avdekket et større lekkasjepunkt hvor det er besluttet å etablere en innvendig spuntvegg for å isolere problemet.

- Arbeidene er bestilt og blir utført over nyttår, sier Sandnes.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune