Innvendige arbeider og tekniske anlegg

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF inviterer til tilbudskonferanse for fire entrepriser, innvendige bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg, til nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Tilbudskonferanse
D004 - Innvendige bygningsmessige arbeider; avholdes 16. mars kl. 09.00.

D005 - Røranlegg, D006 og D007 - Luftbehandlings- og Automasjonsanlegg, samt D008 - Elektro/tele; avholdes 16. mars kl. 12.00.

Interessenter kan møte opp på ÅF Advansias brakkerigg i Strandgaten ved Oslo Børs.

Entreprisene skal kontraheres tidlig, og det skal i forkant av produksjon på byggeplass gjennomføres en samhandlingsprosess med formål om å utnytte entreprenørenes kompetanse i samarbeid med byggherrens ledelse og prosjekteringsgruppen. Prosessen vil gjennomgå prosjekterte løsninger i forhold til byggbarhet, optimalisering av byggeprosessen, koordinert fremdriftsplanlegging samt forenklinger der hvor dette er formålstjenlig.

Entreprisene omfatter:

D004 - Innvendige bygningsmessige arbeider
 

 

Innvendige lettvegger. Mediestativ i stål.
Installasjonsgulv, gulv- og himlingsarbeider, innvendige dører, gitterporter,rullegitter, lås og beslag. Trapper og rekkverk.

Fast inventar. Hovedbedrift

D005 - Røranlegg

 

Sanitæranlegg, varmeanlegg, brannslokkingsanlegg (sprinkel, Inergen og Inertluft), luftkjøling (isvannsanlegg), varmepumpe/kjølemaskiner. Sentralstøvsugeranlegg

D006 og D007 - Luftbehandlings- og Automasjonsanlegg

Luftbehandlings- og automatiseringsanlegg. Trykksetting rømningstrapper. Sentralt driftskontrollanlegg (SD), Energioppfølgingsanlegg

D008 - Elektro/tele

 

 

 

Hoved/underfordelinger, fordelingsanlegg for normal-, reserve og UPS kraft. Generelle anlegg for føringsveier, jording, bæresystem og lynvernanlegg.

Brann- og talevarslingsanlegg. Nødlysanlegg. Sprede- og stam/stigenett for IKT, belysningsanlegg, alarm- og signalanlegg

 

 

 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune