Fasadekontrakt for Deichman

Fasaden på nye Deichmanske hovedbibliotek

Kulturbyggene i Bjørvika (KIB) undertegnet 27. november kontrakt med Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas GmbH.

Avtalen (totalentreprise) omfatter blant annet prosjektering, levering og montering av ca. 6700 m2 fasade til nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Størrelsesorden 145 millioner kroner.

- Etter prekvalifiseringen stod vi igjen med tre tilbud, fra to tyske og ett svensk selskap, sier Vibeke Johnsen, prosjektansvarlig for nye Deichmanske hovedbibliotek i KIB.

Hans-Peter Scheffner (t.v.) og Gunnar A. Leganger signerer fasadekontrakt.

Prefabrikkerte elementer i kompositt blir kombinert fasadekonstruksjon, karm og klimahud i ett stykke, som så kles utvendig og innvendig med et glassjikt. Det ytre sjiktet beskytter den aktive solavskjermingen, og bidrar til å løse krav til lydisolasjon fra gatene rundt. Det indre sjiktet diffuserer lyset og gir en behagelig biblioteksatmosfære. Åpninger av varierende størrelser gir utsikt til byen og omgivelsene.

Vinnerforslagets translusente fasade, med transparente områder nederst, og i
utvalgte områder oppover i bygget, er et vesentlig bidrag for å nå bibliotekets miljøambisjoner.

Kompositt som materiale er valgt på grunn av sin konstruktive styrke, og muligheten det gir for å redusere kuldebroer i konstruksjoner. Resultatet av denne kombinasjonen materialer gir lav U-verdi, høy isolasjonsverdi og aktiv solavskjerming.

I tillegg til fasaden så omfatter kontrakten innganger og dører, overlys til de diagonale lyssjaktene og utendørs himling.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune