Støyende arbeider Munch

Veidekke entrepenør AS fikk i september 2015 dispensasjon av Helseetaten for å gjennomføre støyende arbeider i forbindelse med grunnarbeidene for nytt Munchmuseum i Bjørvika.

Veidekke søkte om dispensasjon fra §12 og forhåndsgodkjenning etter §14 i forskrift om begrensning av støy i tidsrommet 5.10.15 til 1.11.16.

Se vedtak med vilkår

 

 

 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune