Dialogkonferanse

Bjørvika oversiktsbilde. Illustrasjon.

Dialogkonferanse med markedet for prosjektene nytt Munchmuseum og nye Deichmanske hovedbibliotek, 31. august 2015.

Gå rett til presentasjoner fra dialogkonferansen

Kultur- og idrettsbygg (KID) er byggherre for kulturbyggene nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum, som begge er lokalisert i Bjørvika.

Formål

KID ønsker gjensidig informasjonsutveksling med markedet vedrørende kommende anskaffelsesprosesser for de to prosjektene. KID ønsker å presentere prosjektene for markedet og legge frem utfordringer og behov knyttet til resterende prosjektgjennomføring. Formålet er at en dialog med markedet skal stimulere til innovasjon og godt samarbeid.

KID ønsker innspill på entreprisemodeller og –strategier hvor følgende temaer er aktuelle:

  • Entreprisestruktur og -form
  • Mulig leverandørprosjektering og ansvar for utarbeidelse av arbeidstegninger
  • Tilrettelegging for effektiv drift av byggeplass, fremdriftsstyring, samordning og grensesnitthåndtering.
  • Samhandling og bruk av incentivordninger

Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra dialogkonferansen vil KID videreutvikle kontraktstrategiene for forestående anbudskonkurranser for de to kulturbyggprosjektene.

Individuelle møter

Dialogkonferansen vil bli avholdt 31.8.2015 kl. 13.00–15.00 i Bjørvika Konferansesenter (Oslo Atrium), Dronning Eufemias gate 6.

Det vil i etterkant av dialogkonferansen bli avholdt individuelle møter med leverandører, basert på skriftlige innspill til entreprisemodellene og -strategiene. Disse møtene vil bli avholdt 1-2 uker etter dialogkonferansen.

For spørsmål kan Vibeke Johnsen kontaktes på e-post vibeke.johnsen@kid.oslo.kommune.no.

Presentasjoner

Last ned presentasjonene fra dialogkonferansen:

Se også:

 

Kort informasjon om nye Deichmanske hovedbibliotek

Biblioteket er lokalisert på felt A8 i Bjørvika og inngår i den fremtidige bebyggelsen nord for Operaen. Prosjektet skaper en funksjonell og fleksibel ramme for bibliotekets virksomhet.

Biblioteksbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer og kjeller. Bruttoarealet er på ca 20.000 m² med et rom- og funksjonsprogram på 13 900 m² funksjonsareal. Grunnarbeidene og råbygg opp til terreng pågår. Bygget er planlagt ferdigstilt 2018.
 

 

Kort informasjon om nytt Munchmuseum

Det nye Munchmuseet er lokalisert på felt B5 i Bjørvika, øst for Operaen og Akerselva. Museet vil med sin karakteristiske utforming fremstå som et nytt og attraktivt landemerke i Bjørvika.

Det nye museumsbygget skal huse Munchmuseets og Stenersenmuseets komplette kunstsamlinger. Prosjektet er et vertikalt museumskonsept, hvor hovedfunksjoner er organisert i høyden. Bygget består av et tårn med høyde 57,5 meter, fordelt på 13 etasjer, samt et lavereliggende podium på 3 etasjer. Bygget har kun et lite teknisk kjellerplan.

Bruttoarealet ligger på 25.650 m2, med et rom- og funksjonsprogram på 13.450 m2. Forventet byggestart er oktober 2015, og bygget er planlagt ferdigstilt høsten 2019.
 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune