Miljø

 

Oslo bystyre har satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og redusert klimagassutslipp. Hensyn til miljø og bærekraft er ivaretatt helt fra prosjektfasen, og er integrert både i byggeprosessen og i planene for fremtidig drift.

 

FutureBuilt forbildeprosjekt

Deichman Bjørvika er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet og bygget etter kriteriet med minst 50 % lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Reduksjon i klimagassutslippene gjennomføres på områdene transport, energi- og materialbruk. Det innebærer å redusere klimagassutslipp gjennom hele byggets livsløp – både under planlegging, i byggefasen og i drift.

Som et forbildeprosjekt i FutureBuilt har det nye biblioteket vært med å inspirere og motivere offentlige og private utbyggere til å tenke på miljø og bærekraft i byggeprosessene helt fra start.

 

Noen av miljøtiltakene

  • Fasade: Fasadeløsningen er spesialutviklet, og er med på å ivareta miljøstandarden i bygget med god isolasjon og solskjerming samtidig som den gir et spennende arkitektonisk uttrykk. Fasaden består i hovedsak av matt glass, men også noen gjennomsiktige flater der du kan se ut til byen. De bærende elementene i fasaden er en nyvinning. De er laget av komposittfiber som har svært god isoleringsevne, gir lite varmetap og bidrar derfor til redusert energibruk i bygget - en løsning som er miljøvennlig, resirkulerbar og fremtidsrettet.
  • Ventilasjonssystem: Bygget med et installasjonsgulv der det meste av teknikken ligger (i motsetning til i taket som er vanlig). Ventilasjonssystemet ligger også i installasjonsgulvet og her er det tatt i bruk ny og miljøvennlig teknologi.
  • Fjernvarme og kjøling fra sjøvann: Koblet til fjernvarmeanlegg. Fjernvarmeanlegget ble koblet til allerede under byggeperioden for å bruke miljøvennlig oppvarming så tidlig som mulig. Bygget er også koblet til et anlegg med kjøling fra sjøvann, og dette reduserer energibehovet til kjøling.
  • Materialer med lave klimagassutslipp: Bruk av lavkarbonbetong, resirkulert stål i byggets konstruksjon og i armeringsjern.
  • Materialer med lang levetid: Bygget er prosjektert med en teknisk levetid på bæring og konstruksjon på 200 år.
  • Energistyringssystem: Bygget er utstyrt med et energistyringssystem som optimaliserer energibruken.
  • God kollektivdekning: Det nye hovedbiblioteket har en sentral plassering nær Jernbanetorget og har god kollektivdekning. 

Les mer om de ulike klima- og miljøtiltakene på futurebuilt.no 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune