Vertikalt museumskonsept

Nytt Munchmuseum i Bjørvika

Munchmuseet ønsker å utvide publikumstilbudet gjennom større mangfold, bredde og hyppighet for utstillingsvirksomheten i Bjørvika. Se animasjon.

I nytt museum får de 4700 m2 utstillingsarealer.

Se animasjon av det nye Munchmuseet i Bjørvika:

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE