Tett tak på det nye Munchmuseet til jul

Det nye Munchmuseet i Bjørvika desember 2017. Sluttfase råbygg

Arbeidene med råbygget er inne i en intensiv sluttspurt. Akkurat nå er Oslo kommune i ferd med å fullføre støpen av den spektakulære knekken på toppen av bygget, som skrår 20 grader mot vest.

I rute med viktig milepæl

– Vi er i rute med det største løftet i Oslo kommunes satsing på kunst i vår tid. Ferdig råbygg med tett tak er en viktig milepæl i det som er et unikt og ambisiøst byggeprosjekt, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (A).

Det er et spektakulært og utfordrende arbeid som nå foregår i toppen av museumstårnet der Kultur- og idrettsbygg Oslo KF i samarbeid med kontraktspartner Veidekke støper den mye omtalte «knekken». Skråveggen starter i plan 9 av museumstårnet, og heller 20 grader vestover opp til plan 13, der det skal være både takterrasse, bar og messanin. I en manuell klatreforskaling, spesialbygd for skrådelen i bygget, løftes de ferdige forskalingsmodulene trinnvis oppover mens støpen klatrer fra rundt 40 til 60 meters høyde.

– Arbeidet som nå gjøres er noe av det mest utfordrende ved hele bygget. Det er store krefter som må håndteres på grunn av skråveggenes geometri og høye etasjer. Dette fører til kraftig dimensjonering og avstiving både på utsiden og innside av veggforskalingen, og det har vært nødvendig med små støpeetapper, forteller direktør og byggherre Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Solid råbygg i miljøvennlig betong

Råbygget som snart står ferdig, er et solid fundament for å huse og ta vare på verdensarven etter vår mest kjente kunstner. Totalt er det gått med rundt 14 5000 kubikkmeter miljøvennlig betong og 2 500 tonn resirkulert armeringsstål i råbygget inkludert bunnplaten.

– Vi har høye miljøambisjoner. Det nye Munchmuseet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet. Målet er at det nye museet skal holde passivhusstandard og at vi skal gjennomføre en reduksjon i klimagassutslipp på 50 prosent, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (A).

De innvendige arbeidene er allerede i startgropa, og med tett tak vil disse arbeidene intensiveres over nyttår. I løpet av vinteren og våren vil råbygget også få hud og hår i form av en kombinert glassfasade og bølgeformede aluminiumspaneler.

 

Foto: Fotograf Tove Lauluten, og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune