Reiser 13 etasjer på 30 dager

Byggeplassen i Bjørvika der det nye Munchmuseet på 13 etasjer skal reises

I midten av november starter arbeidene med å reise det nesten 60 meter høye Munchmuseet. Grunnarbeidene er ferdig og 311 peler er boret ned i fjell. Nå skal råbygget, yttervegger samt de vertikale innerveggene, støpes i ett ved hjelp av glidestøp. Og alt på kun 30 dager.

 

– Det har vært et spennende og utfordrende år med grunnarbeider. Nå er vi ferdig og har nådd en viktig milepæl. Arbeidet er i rute både når det gjelder fremdrift og kostnader, og vi gleder oss til å begynne å reise det som skal bli et monumentalbygg for Edvard Munchs kunst, sier Eli Grimsby, byggherre og direktør for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Glidestøp som teknikk

De som ferdes i Bjørvika blir vitne til en spektakulær byggeprosess. Bygget kommer til å gli opp til en høyde på nesten 60 meter i løpet av fire til fem uker. Det betyr at bygget vokser med opptil to meter i døgnet.

Teknikken som brukes for å reise bygget, kalles glideforskaling. Teknikken er basert på forskalingsformer som monteres på bakkenivå. Etter hvert som det støpes og betongen herder, løftes formen av hydrauliske jekker. Jekkene klatrer på spesielle klatrestål som skjøtes etter hvert som formen glir oppover. Arbeidet vil pågå i to skift og består i å legge armering, sette inn utsparinger og skjøtejern til dekker. Det kommer til å støpes døgnkontinuerlig i 30 dager. Glidestøp er en rask metode som krever meget god planlegging på forhånd.

Museets utforming

Det som skiller det nye Munchmuseet fra de fleste andre tradisjonelle museer, er at hovedfunksjonene er organisert i høyden i stedet for på et horisontalt plan. Museets utforming, med ulike etasjehøyder i alle etasjer, gjør at glidestøp ble valgt som metode. Tårnet på 13 etasjer som nå skal reises på veldig kort tid, er omkranset av et podium på 3 etasjer. Den lukkede delen av tårnet vil romme blant annet utstillingssaler, magasiner og lokaler for konservering. Den åpne delen vil inneholde sirkulasjons- og pausearealer for publikum samt adkomst til utstillingssalene.

Gliden vil starte i midten av november, og om alt går etter planen vil det ferdigstilles og nedrigges før juleferien.

Foto: Fotograf Tove Lauluten/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune