Råbygg Munch - signert

Veidekke Entreprenør AS har fått i oppdrag av Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF å utføre råbyggsentreprisen for det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo

Veidekke Entreprenør AS har fått i oppdrag av Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF å utføre råbyggsentreprisen for det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Kontraktssummen er på ca. 200 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye Munchmuseet skal bli et landemerke for Oslo, hvor man kan oppleve Norges største kunstner gjennom tidene.

Innhold

  • Tårn på 13 etasjer, derav 7 utstillingssaler, magasiner, konservering og takterrasser
  • Podium på 3 etasjer, lobby, butikk, kafé, klasserom, bibliotek og flerbrukssal. 

Podium, den lave horisontale basen ivaretar de utadrettede publikumsfunksjonene. Tårnet fungerer som et kombinert museums- og publikumstårn. All kunst skal oppbevares i tårnets solide betongkonstruksjon med strenge krav til inneklima.

Illustrasjon: Veidekke Entreprenør AS

- Vi har gjennom de krevende grunnarbeidene for nytt Munchmuseum allerede etablert et godt samarbeid med Veidekke, og ser frem til å videreføre det inn i den neste og viktige fasen for byggeriet. Arbeidet med nytt Munchmuseum i Bjørvika er et byggeprosjekt med stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, så vi er glade for å ha med oss en god samarbeidspartner, en som kjenner Bjørvika, og som vi kjenner fra før, sa administrerende direktør i Kultur- og idrettsbygg Eli Grimsby (KID) ved kontraktsigneringen fredag.

Kontraktens omfang
Kontrakten omfatter alle betong- og stålkonstruksjoner fra bunnplate i plan 1 t.o.m. dekke (tak) over plan 13 og podium, inkludert taktekking.

Stålkonstruksjoner: Ca. 1000 tonn
Forskaling: Ca. 57 500 m2
Betong: Ca. 10 000 m3
Armering: Ca. 1 700 tonn
Biaksiale huldekker: Ca. 6 000 m2

- Vi gleder oss over å ha fått oppdraget og takker for tilliten. Vi har spesialkompetanse på betongkonstruksjoner og miljøprosjekter, så dette passer oss godt. Vi er godt kjent i området; siden årtusenskiftet har vi fått ni byggeoppdrag i Bjørvika for ca. fire milliarder kroner. Vi er i god rute med grunnarbeidene til museet, og nå gleder vi oss til å komme i gang med oppføring av råbygget, sa administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør da kontrakten ble signert. 

Ambisiøse klimamål
Det er fra Oslo kommune sin side uttrykt høye miljøambisjoner for det nye Munchmuseet, der de viktigste tiltakene dreier seg om å nå passivhusnivå og 50 % reduksjon av klimagasser. Byggeprosjektets klimavennlige tiltak er støttet av Enova SF.

Krav om lærlingordning

  • Leverandøren skal sørge for at det i hele kontraktsperioden benyttes minst 2 lærlinger ved utførelse av arbeid knyttet til denne kontrakten.

 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune