- Nytt Munchmuseum i rute

De største stålrørspelene har en diameter på 700 mm - Foto: TLauluten

Grunnarbeidene er nå over halvveis gjennomført, og tidsskjema holdes melder prosjektledelsen for det nye Munchmuseumet i Bjørvika.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF overtok byggherreansvaret for det nye Munchmuseet ved opprettelsen av foretaket i 2015, og kontrakten om grunnarbeidene ble signert med Veidekke 31. august samme år.

- Spunten rundt museets kjeller ble satt før jul, nå planerer vi i kjelleren, og skal deretter borre ned de siste pelene før vi setter opp kjellervegger, sier prosjektsef Jard Bringedal.

For de som arbeider på Paulsenkaia i Bjørvika handler hverdagen om å forholde seg til en byggeplass med vann på tre sider, utfordrende grunnforhold og begrenset tilkomst. Pælene må ned gjennom vann og løsmasser før de kan forankres i fast fjell. Det er 310 pæler som skal ned, hvorav de lengste skråpælene er rundt 65 meter lange.

- For foretaket har det vært viktig å sikre gode samarbeidspartnere i krevende arbeider som dette, sier direktør Eli Grimsby, og legger til at det har vært spennende å følge med på grunnarbeidene etter hvert som arbeidet skrider fram.

Snart vil byggets bunnplate være på plass. Det støpes forskalingselementer som skal monteres på toppen av stålkjernepælene, og oppå disse igjen kommer bunnplaten. Etter at denne entreprisen er ferdig står råbygget for tur.

Foto: TLauluten

 

  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune