Museet reiser seg

Råbygget til det nye Munchmuseet reiser seg i rekordfart.

Tårnet til det nye Munchmuseet glir oppover i rekordfart og er nå 13,5 meter høyt. I den spektakulære byggeprosessen skal råbygget på 13 etasjer støpes i ett over 30 dager.

Preger bybildet

En måned etter grunnsteinsnedleggelsen til det nye Munchmuseet er det monumentale bygget i ferd med å bli godt synlig i bybildet.

I måneden frem til jul vil forbipasserende kunne se forandringer og følge utviklingen fra dag til dag. På det meste vil museumstårnet vokse med inntil to meter i døgnet, og til slutt strekke seg rundt 60 meter over bakken. Ytterveggene opp til knekken skal være på plass før jul. Det indre tårnet skal støpes helt til topps og blir 13 etasjer og 60 meter høyt. 50 personer jobber døgnkontinuerlig over tre skift for å gli opp bygget.

Her kan du følge byggeprosessen via webkamera

 

Utfordrende byggeteknikk

Glideforskaling, eller glidestøp, er en spennende og utfordrende byggeteknikk Kultur- og idrettsbygg nå har tatt i bruk. I tillegg er det en av de mest avanserte og største landbaserte glidestøpene i Norge som nå blir gjennomført på det nye museet i Bjørvika. Fra det norske offshore-betong miljøet er den beste ekspertisen i verden hyret inn på både byggherre- og entreprenørsiden.

– Det er ikke hverdagskost at 13 etasjers bygg blir reist på 30 dager, og vi har planlagt prosessen i detalj over et halvt år, sier Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

 

Illustrasjonen viser hvordan det nye Munchmuseet glis opp. 

Teknikken er basert på forskalingsformer som monteres på bakkenivå. Etter hvert som det støpes og betongen herder, løftes formen av hydrauliske jekker. Jekkene klatrer på spesielle klatrestål som skjøtes etter hvert som formen glir oppover. Når den såkalte gliden er i gang kan man ikke stoppe, og god planlegging er derfor helt avgjørende.

– Etasjedekkene etableres for eksempel etter at bygget er reist. Derfor er det helt avgjørende at vi på forhånd legger til rette for bæringen av gulvene i de ulike etasjene, og vi må også ha planlagt hvor vinduer og andre åpninger i fasaden skal være og sette inn rammer på riktig sted, forteller Eli Grimsby.

 

Den karakteristiske knekken på toppen av bygget skal være ferdig støpt i løpet av våren. Deretter skal gulv legges på plass, fasadeplater monteres, og bygget innredes. Hele bygget skal være ferdig i desember 2019 og overleveres til Munchmuseet i 2020.

 

Foto: Arkitekturfotograf Tove Lauluten

50 personer jobber døgnkontinuerlig over tre skift for å gli opp bygget.

50 personer jobber døgnkontinuerlig over tre skift for å gli opp bygget.

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune