Montering av vinduer på podiet

montering av vinduer i podiet på det nye Munchmuseet

Denne uken startet arbeidene med å montere vinduer på det tre etasjer høye podiet som omkranser tårnet på bygget. I første etasje blir det store åpne glassvinduer, mens i 2. og 3. etasje vil vinduene være dekket av perforerte aluminiumpaneler, som gir det karakteristiske uttrykket til fasaden på bygget.

Podiet i det nye Munchmuseet skal inneholde publikumsarealer med lobby, arealer for skiftende utstillinger, leserom og forskningsbibliotek. Denne åpne publikumsdelen av museumsbygget er kledd med glass, og her flommer dagslyset inn. Lys avgir varme, så den glasskledte fasaden reduserer energibehovet med hensyn til både belysning og oppvarming.

De karakteristiske, bølgeformede aluminiumspanelene som dekker fasaden er ikke bare et arkitektonisk grep med hentydning til bølgene på fjorden, men også et effektivt miljøtiltak. For å kontrollere mengden lys og varme som slipper inn, er aluminiumspanelene perforerte. Graden av perforering varierer mellom 20 og 60 prosent, alt etter hvor på fasaden platen er plassert og hvor mye sollys som treffer akkurat der. I tillegg har vindusglasset i seg selv solbeskyttende effekt.

 

Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Illustrasjon: estudio Herreros

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune