Miljøvennlig fjernvarme inn på byggeplassen

Miljøvennlig fjernvarme inn på byggeplassen til nye Munchmuseet i Bjørvika

Kultur- og idrettsbygg er blitt enig med Fortum Oslo Varme AS om å fremskynde etableringen av miljøvennlig fjernvarme på byggeplassen til det nye Munchmuseet.

- Dette gjør vi fordi det er bra for miljøet og samtidig bedrer det arbeidsforholdene på byggeplassen sier Eli Grimsby, direktør og byggherre i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Fjernvarme utnytter spillvarme fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg, i tillegg til andre fornybare energikilder. På byggeplassen til Munchmuseet skal energileveransen nå brukes til tørking og oppvarming under byggeperioden. Fjernvarmen brukes i stedet for tradisjonell fossil oppvarming og bidrar til reduserte utslipp på byggeplassen.  

- Oslo kommune har satt seg ambisiøse klimamål, og vi ønsker å ta aktive grep der vi ser det er mulig avslutter Eli Grimsby.

 

Det nye Munchmuseet og nye Deichmanske hovedbibliotek er begge FutureBuilt-prosjekter, og er en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune