Kunngjøring: prekvalifisering for grunnarbeider

Illustrasjon: grunnarbeider med peler på nytt Muncmuseum

Den første byggentreprisen for nytt Munchmuseum, M002 Grunnarbeider, er kunngjort på TED og Doffin.

Tilbudskonferanse ble avholdt 25. november, og frist for søknad om prekvalifisering er 15. desember 2014.

Entreprisen “M002 Grunnarbeider“ omfatter: Klargjøring av byggetomt, rivingsarbeider, gravingsarbeider på land og i vann, spuntarbeider for teknisk kjeller på felt B5, peling for bygg på felt B5, peling for kaikant på felt B27, peling for brygge på felt E5b, bygging av arbeidsplattform og kaikonstruksjoner for feltene B5 og B27, samt etablering av ny kaikant på felt B26.

Doffin.no »

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune