Kontraktsigneringer - Sikkerhet, kontroll av klima og brannsikkerhet

Kontraktsigneringer - Sikkerhet, kontroll av klima og brannsikkerhet

Sikkerhet er, sammen med kontroll av klima og brannsikkerhet, meget viktige forhold for å kunne forvalte både egen og innlånt kunst som skal stilles ut og oppbevares i nytt Munchmuseum. I dag signerte Kultur- og idrettsbygg (KID) kontrakt med Bravida, Siemens og Mil Sec innenfor alle disse områdene.

Daglig leder Per Ove Paulsen i Mil Sec signerer kontrakt om Sikkerhetsdører, porter og rullegitter med direktør Eli Grimsby i KID.

Avansert sikkerhetsanlegg
Det nye Munchmuseet som nå bygges i Bjørvika har svært strenge krav til museets sikkerhetsanlegg. Kontrakten som KID i dag har inngått med Bravida omfatter levering, montering og idriftsettelse av de tekniske sikkerhetsanleggene. Det nye Munchmuseet skal ha et meget avansert sikkerhetsanlegg som består av TV-overvåking, adgangskontroll, innbruddsalarm og objektsovervåking. Kontrakten har et omfang på rundt 17 millioner kroner.

– Det nye Munchmuseet skal på alle måter sikre og oppbevare kunsten på en forsvarlig måte og i et «evighetsperspektiv». Derfor er alle disse kontraktene viktige for oss, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg.

Divisjonsdirektør Dag Otterstad i Siemens signerer kontrakt med direktør Eli Grimsby i KID

Strenge krav til temperatur og relativ fuktighet
Kunstverkene som skal huses i det nye museet er sårbare for raske endringer i temperatur og klima. Det stilles derfor også svært strenge krav til temperatur og relativ fuktighet. Kontrakten som KID i dag har inngått med Siemens omfatter levering, montering, idriftsettelse og programmering av automasjonsanlegg. I automasjonsanlegg inngår automasjonskomponenter, sentralt driftskontrollanlegg og energiovervåkingssystem. Kontrakten har et omfang på i underkant av 10 millioner kroner.

Regionsdirektør Tore Stein Hansen i Bravida signerer kontrakt med direktør Eli Grimsby i KID

Sikkerhetsdører, porter og rullegitter
Sikkerhetsdører, porter og rullegitter utgjør den fysiske styrken til utstillingene og magasinene. Kontrakten KID i dag har inngått med Mil Sec omfatter levering og montering av dører og porter med krav til sikkerhet og brannmotstand. Denne leveransen er ikke «hyllevare», men er utviklet spesielt for prosjektet i henhold til utarbeidet spesifikasjon. 90 prosent av leveransen er norskprodusert. Kontrakten har et omfang på i underkant av 40 millioner kroner.

Alle tre kontraktspartnere er svært fornøyd med å ha oppnådd prestisjetunge leveranser inn i det som blir et signalbygg for hele landet når det står ferdig i desember 2019.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune