Grønt lys for det nye Munchmuseet

Nye Munchmuseet fra Akerselvaallmenningen. Illustrasjon.

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V), bestilte en ny gjennomgang av Munchprosjektet i april i år. Nå er resultatet klart.

- I et møte i dag har jeg fått tilbakemelding fra Kultur- og idrettsbygg om at prosjektet vil la seg realisere innen vedtatt kostnadsramme på 2 761 mill. På bakgrunn av den informasjonen jeg har fått fra Kultur- og idrettsbygg, har jeg besluttet at det kan arbeides videre med prosjektet, sier Hallstein Bjercke.

Eli Grimsby, direktør for Kultur- og idrettsbygg, har i dag orientert byråden om foretakets gjennomgang og vurderinger av realiseringen av nytt Munchmuseum.

- Nå som vi har fått klarsignal fra byråden vil vi sende ut tildelingsbrev på grunnarbeidsentreprisen, hvilket betyr at kontrakten med entreprenør vil kunne signeres innen utgangen av august, sier Grimsby.

- Konklusjonen av gjennomgangen viser at Oslo kommune kan bygge nytt Munchmuseum, med de kvaliteter og det fremtidsrettede innholdet som er planlagt, sier Bjercke.

Dette innebærer at Oslo kommune nå kan videreføre planlagt fremdrift for nytt Munchmuseum, med byggestart som forventet. Museumsbygget er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2019.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune