Et lerret for naturens og byens eget lys

Informasjonspaviljong for nytt Munchmuseum i Bjørvika

Som kunstner hadde Edvard Munch en genuin følsomhet for lys og farger. Han var opptatt av hvordan lys og skygge kunne påvirke sinnsstemninger og endre karakter i egen kunst. Når Oslo kommunes unike samling av Munchs kunst skal få nytt hus i Bjørvika, vil bygget prøve å svare på noe av kunstnerens egenart ved selv å utgjøre et lerret som naturens og byens lys kan male på.

Se ny video

Munch_paviljongen i Bjørvika from Kultur- og idrettsbygg on Vimeo.

Informasjonspaviljong med opplevelser av arkitekturen
I Bjørvika, vis a vis byggetomta til nytt Munchmuseum, kan Oslos borgere samt andre besøkende til byen nå oppleve hvordan fasaden til det nye museet speiler både det naturlige og kunstige lyset, og føre til at det nye Munchmuseet endrer karakter gjennom døgnet, året og i forhold til hvilket perspektiv du ser det i.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har, med utgangspunkt i fasademodellen av nytt Munchmuseum, etablert en informasjonspaviljong hvor du kan du sette deg nærmere inn i ideene bak arkitekturen til det nye Munchmuseet. I tillegg kan du nå også oppleve hvordan fasaden til det nye museet vil spille sammen med naturlige og kunstige lys. Inne i modellen er det montert et stort metallbelagt lerret som både er lyssatt med kunstig lys og som eksponeres for det naturlige lyset utenfra. Lyset beveger seg over flaten for å visualisere hvordan det ferdige bygget kommer til å fange lyset fra himmelen, fjorden og byen og reflektere det tilbake til omgivelsene.

Bølgende aluminiumsplater inspirert av krusninger på fjorden
Et viktig kjennetegn for det nye signalbygget i Bjørvika er perforerte aluminiumsplater i fire ulike størrelser som for en stor del skal kle bygget. Hensikten er at metalloverflaten skal fange naturens og byens lys og reflektere det tilbake til omgivelsene. Dermed vil byggets arkitektoniske uttrykk skifte gjennom døgnet og årstidene. Bygget vil for eksempel se annerledes ut og gi et annet inntrykk når du kikker ned på det fra Ekebergåsen hvor gjenskinnet i platene er fra himmelen over, enn når du står utenfor inngangspartiet og skal inn i museet hvor metallbølgene fanger lyset fra fjorden.

I tillegg til det estetiske uttrykket, har de bølgende panelene en miljøside; de regulerer hvor mye lys og varme som slipper inn i bygget og bidrar til å spare energi. På den dynamiske delen av bygget ligger aluminiumspanelene utenpå en trelags vindusløsning, og på den statiske delen dekker panelene den isolerte betongveggen som omslutter utstillingsarealer, verksteder og magasiner.

Modellen av hele bygget utstilt i Operaen
Det nye Munchmuseet skal bli et landemerke i Oslo, hvor man kan oppleve Norges største kunstner gjennom tidene i et bygg med høy arkitektonisk kvalitet som er inkluderende, innbydende og tilgjengelig for alle. Mens informasjonspaviljongen zoomer inn på et nærbilde av museet, kan du bare et steinkast unna nå også ta et skritt tilbake og se modellen av hele bygget utstilt i Operaen.

Bygningen består av et tårn på 13 etasjer og et lavereliggende podium på tre etasjer. Tårnet er delt i to; en åpen, gjennomskinnelig del, den såkalte dynamiske sonen som inneholder sirkulasjons- og pausearealer for publikum samt atkomst til utstillingssalene. Den andre delen er en lukket, lyddempet betongkonstruksjon, den såkalte statiske sonen der kunstverkene oppbevares. Transporten mellom den dynamiske og statiske sonen vil kunne oppleves som en kunstreise i seg selv.

Grunnsteinen og tårnet på plass i løpet av høsten
I midten av oktober vil grunnarbeidene være ferdig og grunnsteinen legges ned. Umiddelbart etter dette vil vi starte med selve råbygget og det karakteristiske tårnet.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune