Dialogkonferanse om inventar

Nye Deicmanske og nytt Munchmuseum avholder dialogkonferanse for løst inventar

I forbindelse med anskaffelse av inventar til nytt Munchmuseum og nye Deichmanske hovedbibliotek, vil det avholdes en dialogkonferanse med markedet.

Kultur- og idrettsbygg ønsker gjensidig informasjonsutveksling med markedet vedrørende kommende anskaffelsesprosesser for entreprisene for løst inventar, og ønsker å presentere konseptet for markedet. Formålet med dialogen er å imøtekomme markedet i størst mulig grad, samt stimulere til godt samarbeid. Løst inventar er kategorisert som miljømøbler, platemøbler, arbeidsplasser, møbelsnekkerleveranser, kurs- og konferansemøbler, løse mediestativer og skilt/ foliering.

Kultur- og idrettsbygg ønsker innspill på planlagte anbudspakker hvor følgende temaer er aktuelle; oppdeling og størrelse på anbudspakker, omfang og oppdeling av møbelsnekkerleveranser, og leverandørprosjektering og ansvar for utarbeidelse av arbeidstegninger.

 

Tidspunkt for dialogkonferansen: 27.10.2016 fra kl. 09.00 til 12.00

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11

 

Påmelding:

Leverandører som ønsker å være med på dialogkonferansen bes om å melde sin interesse ved å sende en påmelding merket «Dialogkonferanse» til ida.loland@kid.oslo.kommune.no innen 25.10.2016 kl. 14.00.

Kunngjøring på Doffin

 

Illustrasjoner: Deichmanske; Lund Hagem/Atelier Oslo / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Munchmuseet; Estudio Herreros.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune