Byggets dynamiske sone tar form

Rulletrapper i dynamisk sone nytt Munchmuseum i Bjørvika

Rulletrappene heises nå på plass i det som skal bli den åpne delen av museumstårnet, med sirkulasjons- og oppholdssone for publikum og adkomst til utstillingssalene.

Totalt er det 16 rulletrapper som skal opp, og to kraner samløfter de 15 tonn tunge trappene. Den dynamiske delen av museumstårnet strekker seg i hele byggets høyde. Denne delen blir et kommunikasjonsareal der publikum kan bevege seg mellom de ulike utstillingssalene, og her vil fasaden være gjennomskinnelig med utsyn over byen.

Det som skiller det nye Munchmuseet fra de fleste andre tradisjonelle museer, er at museets hovedfunksjoner er organisert i høyden i stedet for på et horisontalt plan. Bygget består av et tårn på 13 etasjer omkranset av et podium på 3 etasjer. Tårnet fungerer som et kombinert museums- og publikumstårn, og er delt i to med en statisk og en dynamisk del. Den statiske delen vil romme blant annet utstillingssaler og lokaler for konservering. Den dynamiske delen vil inneholde sirkulasjons - og oppholdssone for publikum samt adkomst til utstillingssalene.Transporten mellom de to delene vil kunne oppleves som en kunstreise i seg selv.

 

Foto: Tove Lauluten. Illustrasjoner: Estudio Herreros

Illustrasjon av dynamisk sone i det nye Munchmuseet

Illustrasjon av dynamisk sone i det nye Munchmuseet

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune