Åpen dialogkonferanse om grønn IKT

Nye Munchmuseet, nye Deichmanske hovedbibliotek og nye Nasjonalmuseet. Illustrasjon.

Nasjonalmuseet, Deichmanske hovedbibliotek og Munchmuseet ønsker felles miljømål for IKT i de nye byggene.

Miljømålene omfatter energieffektiviseringstiltak knyttet til nettverk, AV og multimedia, eID og navigasjon.

De nye kulturbyggene i Bjørvika og på Vestbanen vil bli svært teknisk avanserte bygg, med ambisiøse miljømål. En viktig miljømålsetning er at byggene skal oppfylle kravene til passivhus. Passivhus-standarden gir imidlertid ingen direkte føringer for miljø knyttet til IKT.

Kulturbyggene ønsker gjennom dialog med markedet å fokusere på en grønn profil, og samtidig bidra til en utvikling av mer energieffektive IKT systemer.

I samarbeid med det nasjonale programmet for leverandørutvikling arrangerer Kultur- og idrettsbygg og Statsbygg en åpen dialogkonferanse for leverandører 10. desember, hvor det vil bli gitt mer informasjon om hensikt, behov og mål. Det vil også bli orientert om hva de tre byggene vil inneholde av IKT, samt byggeprosjektenes framdrift.

Mer informasjon:

Påmelding

Frist for påmelding til konferansen er 4. desember 2015.

Påmelding gjøres her

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune