Anskaffelsesprosess løst inventar

anskaffelse av inventar til nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum.

Kultur- og idrettsbygg har vært i dialog med markedet for innspill rundt anskaffelse av inventar til nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune