Uke 48 - Pumpekummer etablert

Vann trenger inn gjennom spunten i Deichman-gropa.

- Vi har etablert pumpekummer ned til kote -6, og klarer å holde vannivået nede.

- Det gjør at vi både kan rive kjørekulverten etter Bispelokket og drive systematisk avdekking og tettearbeid, sier Øystein Sandnes fra ÅF Advansia, prosjektleder for byggingen av nye Deichmanske hovedbibliotek.

I slutten av oktober meldte prosjektet at vanninntrengingen i byggegropa var for høy til at entreprisen med grunnarbeidet kunne igangsettes for fullt.

Det ble etablert en tverrspunt på tomten som har gitt gode resultater for A9 Palèkaia, men den har ikke hatt samme effekt for A8, tomten til biblioteket.

Tverrspunt er etablert (lengst opp i bildet) og restene fra Bispelokket fjernes.

- Siden har vi forsterket spunten slik at gravearbeidene som må gjøres kan drives forsvarlig. Vi har arbeidet målrettet og systematisk med å avdekke spuntveggen for registrering av lekkasjer, avhengig av størrelsene på lekkasjene gjøres det vurderinger av tettetiltak, fortsetter Sandnes

Det har blitt gravd ned til ca. kote -4,5 og tettet fortløpende ved bruk av nippelinjeksjon. I tillegg har det vært avdekket noen områder langs tomten, mot Operagata, hvor nippelinjeksjon ikke er egnet metode. Her er åpningene så store, og vanninntrengingen så høy, at det må tettes fra utsiden. Det arbeider starter i begynnelsen av denne uka.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune