Skal pele ca 14 000 meter

Illustrasjon av peler for nye Deichmanske hovedbibliotek

Arbeidet med utgraving av byggegropa for nye Deichmanske hovedbibliotek har startet. Ca 290 peler skal fundamentere bygget til fast fjell.

Gravemassene transporteres til mellomlager i umiddelbar nærhet av byggeplassen for sortering og utskilling av forurenset masse. Forurenset masse på mindre enn 50mm transporteres til godkjent deponi, mens øvrige masser som klassifiseres som rene kan gjenbrukes til egnede formål.

Før pelearbeidet kan starte må det etableres en armert arbeidsplattform som pelemaskinene kan operere fra. Arbeidsplattformen støpes i flere etapper og det må parallelt etableres innvendig avstivning for å unngå deformasjoner av omkringliggende spuntvegger.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune