Reduserer utslipp på byggeplassen

nye Deichmanske hovedbibliotek byggeplass oktober 2017

Nye Deichmanske hovedbibliotek får etablert fjernvarme.

I dag åpnet vi kranene som skal forsyne byggeplassen med miljøvennlig fjernvarme for tørking og oppvarming under byggeperioden.

Siden bygget skal benytte seg av fjernvarme når det står ferdig, er det mange fordeler knyttet til å installere det tekniske utstyret og bruke fornybar energi allerede i byggefasen. Å benytte fjernvarme er mer gunstig sammenlignet med de tradisjonelle løsningene. Det er mye mer miljøvennlig og energieffektivt enn for eksempel gass eller diesel, og bidrar også positivt til bedre arbeidsforhold for arbeiderne ved at det blir bedre inneklima.

Den faste installasjonen til oppvarming av bygget er ikke ferdig enda, men ved å tilpasse i en tidlig fase har det likevel vært mulig å etablere fjernvarmen. Dette gjør vi med en midlertidig tilkobling og pumpeordning. Energien fra fjernvarmesentralen kan da distribueres som varmt vann rundt i bygget i gummislanger. Det varme vannet forsyner elementer i vifteovner som står plassert rundt om i bygget – som igjen varmer opp bygget.

Leverandør Fortum Oslo Varme AS åpner kranene som nå skal forsyne byggeplassen med fjernvarme.

 

Signalbygg med høye miljøambisjoner

Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika er en av de største kultursatsningene i Oslo kommune noensinne, og blir et signalbygg med høye miljøambisjoner. Biblioteket er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet og har fått støtte fra Enova til miljøtiltak og ny teknologi. Det nye hovedbiblioteket holder passivhusstandard og bygges med minst 50 prosent lavere utslipp av klimagasser sammenlignet med tilsvarende bygg.

 

Tidligere i høst fikk også det nye Munchmuseet etablert fjernvarme på byggeplassen. Det er Fortum Oslo Varme AS som er leverandør av fjernvarme til det nye Munchmuseet og nye Deichmanske.

 

Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune