Nye Deichmanske reiser seg

Glidestøp av de tre sjaktene i nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Forrige uke startet arbeidene med å reise de tre vertikale kjernene i det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. Disse støpes i ett ved hjelp av glidestøp, en utfordrende teknikk som krever nøye planlegging og detaljstyring. Til helgen vil de tre kjernene ruve nærmere 30 meter over bakken.

Nye Deichmanske gjør seg nå synlig i Bjørvika. Grunnarbeidene var ferdig sommeren 2016, og bygget har fått gulv opp til andre etasje og strekker seg over 8 meter opp i høyden. Bygget består av tre vertikale kjerner for teknikk og installasjoner, og tirsdag 31. januar startet arbeidene med å glidestøpe de tre kjernene som vil ha en høyde på ca 20 meter.

– Vi gleder oss over å ha kommet så langt i byggeprosessen. Nye Deichmanske hovedbibliotek vil bli en sentral møteplass og kunnskapsarena for hele byens befolkning. Med grunnsteinsnedleggelsen forrige uke markerte vi en viktig milepæl i prosjektet, og det er spennende å se bygget reise seg, sier Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

 

Glidestøp som teknikk

Teknikken som brukes for å reise kjernene kalles glidestøp, eller glideforskaling. Det er den samme teknikken som ble benyttet for å reise råbygget til det nye Munchmuseet rett før jul. Det er hentet inn spesialkompetanse fra det norske offshore-betong miljøet, de samme som også utførte gliden på Munchmuseet og som er blant de beste i verden på dette feltet. Teknikken er basert på forskalingsformer som monteres på bakkenivå. Etterhvert som det støpes og betongen herder, løftes formen av hydrauliske jekker. Glidestøp er en rask metode som krever meget god planlegging på forhånd. Når gliden først er i gang, kan ikke arbeidene stanse. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig i 10 dager, og kjernene glir oppover med opp til 2,5 meter i døgnet. Arbeidene startet på plan 2 og vil stanse omtrent 2,5 meter fra foldetaket, nesten 30 meter over bakken.

 

Utfordrende byggeprosjekt

Det nye biblioteket i Bjørvika er et spennende og utfordrende prosjekt som stiller store krav til detaljplanlegging og gjennomføring. Alle de fem etasjene samt kjelleren i bygget er ulike og ingen vinkler er rette, og det krever skreddersøm fra første kubikkmeter betong.

Når bygget åpner for publikum i 2020 vil det inneholde fem etasjer i tillegg til kjelleretasjen. Høyde til tak vil variere fra 2,7 til 20 meter. I første, tredje og femte etasje blir det innskutte mesaniner som gir mer areal og spennende rom.

Kjernene støpes i ett over 10 dager til en høyde på 20 meter.

Kjernene støpes i ett over 10 dager til en høyde på 20 meter.

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune