Lekkasje-tiltak har gitt god effekt

Arbeidene med utgraving av byggegrop og forberedelser for støping av bunnplate pågår for fullt.

I løpet av høsten er det blitt utført omfattende lekkasjesøk og tetting av lekkasjer i byggegropa til nye Deichmanske hovedbibliotek. Tiltakene har hatt god effekt, og vanninntregningen er redusert betydelig. Selv ved høy vannstand i fjorden, er nivået i byggegropa nede på et akseptabelt nivå.

Samtidig med at tettearbeidene ble gjennomført, er restene etter den gamle trafikkmaskinen fjernet. Arbeidene med utgraving og forberedelser for støping av bunnplate pågår nå for fullt. Det vil likevel foretas mindre, kompletterende tettetiltak parallelt med utgravingen.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune