Kontraktsignering av AV-utstyr

Direktør Monica Flo i Presentations Data AS (t.v.) og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg signerer kontrakten. (Foto: pdata)

Kultur- og idrettsbygg har inngått kontrakt med Presentations Data AS om AV-utstyr til Deichman Bjørvika. Det nye hovedbiblioteket skal ha et topp moderne og enhetlig system for audiovisuell informasjon til publikum og til formidling i flerbrukssal, kinosal, ulike møterom m.m.

– Vi har søkt etter en leverandør med omfattende og bred erfaring innenfor AV-teknisk utstyr som kan være med på å skape et moderne bibliotek. Vi er glade for å ha fått Presentations Data AS med på laget, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg.

– Vi er stolte av å bli valgt som leverandør av ny teknologi og opplevelser på Nye Deichmanske hovedbibliotek. Løsningene våre vil bidra til å skape spennende opplevelser, skape nysgjerrighet og danne nye, spennende kunnskapsarenaer, sier administrerende direktør i Presentations Data Monica Flo.

Det nye hovedbiblioteket skal være en moderne storstue med rom for mange ulike typer arrangementer, og det er viktig med gode tekniske løsninger til blant annet lyd, lys og formidling i kinosal, flerbrukssal og i bibliotekets ulike bruksrom. Ny teknologi skal bidra til en ny og moderne bibliotekdrift og legge til rette for mange typer arrangementer for et bredt publikum.

Kultur- og idrettsbygg har høye ambisjoner for miljø og energieffektivisering, profesjonell forvaltning og drift. Det skal leveres et energieffektiviserende AV-anlegg, et overordnet toppsystem som muliggjør overvåking, styring, kontroll, administrasjon, drift og vedlikehold. Leveransen skal muliggjøre digital formidling av informasjon som programoversikter, elektronisk skilting, samt formidlingssystem for streaming, ulike visningsflater og temporære utstillinger. I tillegg skal det leveres avanserte AV-tekniske systemløsninger for ulike typer møterom, formidlingsrom, amfier, multimedia installasjoner, kinosal og flerbrukssal.

– Dette er en stor og viktig kontrakt for det nye hovedbiblioteket. Vi har satt høye krav til teknologi, fleksibilitet og kvalitet. Leveransen vil være svært viktig for brukeropplevelsen til publikum og det skal være enkelt for de ansatte å håndtere utstyret, sier Grimsby.

Kontrakten heter «D038 AV Publikum/Formidling til nye Deichmanske hovedbibliotek» og er på 24,8 millioner kroner.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune