Grunnsteinsnedleggelse

Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la ned grunnsteinen til det nye hovedbibliotek sammen med barn fra Oslo. 3. februar 2017. Foto: Krister Sørbø

Oslos ordfører og byrådsleder la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Oslo. Det markerer en viktig milepæl i prosessen frem mot et nytt hovedbibliotek i Bjørvika, som åpner i 2020.

Det nye hovedbiblioteket vil være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket og vil oppleves som selve inngangsporten til Oslos nye bydel. Biblioteket skal være en tydelig profilert kulturinstitusjon av høy kvalitet og med lav terskel, og en viktig kilde til kunnskap og kultur for et bredt publikum. Det nye biblioteket er en av Oslo kommunes største kultursatsinger noensinne.

– Å komme inn i dette bygget blir en helt spesiell opplevelse. Her skal vi møtes til debatt, bryne meninger og fordype oss i noe som er viktig for oss. Vi skal dele opplevelser, måltider og bli inspirert. Og vi skal være alene, sammen med mange andre, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

 

Skreddersøm fra første kubikkmeter betong

Under utfordrende grunnforhold har prosjektet boret 290 pæler gjennom vann og løsmasser og forankret dem i fast fjell. Nå er Nye Deichmanske på vei til å bli godt synlig i Bjørvika. Bygget har fått gulv både i kjeller, første og andre etasje og strekker seg allerede 7-8 meter opp i høyden.

Når bygget står ferdig, vil det inneholde fem etasjer i tillegg til kjelleretasjen. Høyde til tak vil variere fra 2,7 til 20 meter. I første, tredje og femte etasje blir det innskutte mesaniner som gir mer areal og spennende rom. Fra hver av de tre hovedinngangene skjærer tre diagonale lyssjakter gjennom hele bygget, helt opptil og gjennom taket.

Det nye hovedbiblioteket er et unikt og utfordrende byggeprosjekt, som stiller store krav til detaljplanlegging, koordinering og gjennomføring.

– Det er få rette vinkler og nesten ingenting som repeterer seg i dette byggeprosjektet. Dette har vært skreddersøm fra første kubikkmeter med betong, sier byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

 

En ny møteplass for alle i Oslo

I Bjørvika vil Oslos befolkning få et tidsmessig hovedbibliotek, et bibliotektilbud på linje med andre nordiske hovedsteder. Når biblioteket er ferdig, vil rundt 10 000 kvadratmeter stå til disposisjon for publikum som blant annet får fri tilgang til lesesaler, studieceller, utstillinger, tidsmessig informasjonsteknologi, barneavdeling samt to store saler for debatter, film og konserter. Det nye biblioteket skal bli et moderne og dynamisk bygg med innhold som formes av menneskene som bruker det. Med sin sentrale plassering skal bygget være et nyskapende og tilgjengelig folkebibliotek for alle.

 

Foto: Krister Sørbø

Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Smedstad skole og Karlsrud skole i Oslo

Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Smedstad skole og Karlsrud skole i Oslo

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune