Grunnsteinen til Nye Deichmanske legges ned 3. februar.

Nye Deichmanske er nå synlig i bybildet og strekker seg rundt 7.5 meter over bakkenivå.

Nye Deichmanske hovedbibliotek er blitt synlig i Bjørvika. Råbygget er på vei opp og prosjektet har akkurat støpt ferdig gulvet i andre etasje. 3. februar blir en viktig milepæl, da skal Oslos ordfører og barn fra Oslo legge ned grunnsteinen til det som skal bli en ny møteplass og kunnskapsarena for hele byens befolkning.

– Vi gleder oss over å ha kommet så langt i byggeprosessen, og har satt av plass til å mure inn grunnsteinen i gulvet rett innenfor hovedinngangen i første etasje. Nå ser vi frem til å feire grunnarbeidene med en grunnsteinsseremoni som vil fokuserer på bibliotekets plass i et moderne kunnskapssamfunn, sier byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

 

Skreddersøm fra første kubikkmeter betong

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg har nådd en viktig milepæl i prosessen frem mot et nytt hovedbibliotek. Under utfordrende grunnforhold har prosjektet boret 290 pæler gjennom vann og løsmasser og forankret dem i fast fjell. Pælene har en lengde på mellom 40-60 meter. Samtidig er 35 000 kubikkmeter med masse gravd ut for å gjøre plass til kjelleren som ligger om lag 3 meter under havnivå.

I mai 2016 startet arbeidet med selve råbygget. I dag har bygget fått gulv i andre etasje og strekker seg rundt 7.5 meter over bakkenivå. Nye Deichmanske hovedbibliotek er et unikt og utfordrende byggeprosjekt, som stiller store krav til detaljplanlegging, koordinering og gjennomføring.

– Dette har vært skreddersøm fra første kubikkmeter med betong, og sånn vil det også fortsette gjennom hele byggeperioden. Det er ingenting som repeterer seg i dette byggeprosjektet. Alle de fem etasjene samt kjelleren i bygget er ulike og ingen vinkler er rette, sier byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

 

Et moderne folkebibliotek

Biblioteket skal være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket. Biblioteket har som ambisjon å holde åpent alle årets dager og bli et fellesrom som alltid er tilgjengelig for alle i Oslo. Rundt 10 000 kvadratmeter står til disposisjon for publikum som blant annet får tilgang til lesesaler, studieceller, utstillinger, tidsmessig informasjonsteknologi, barneavdeling samt to store saler for debatter, film og konserter.

Les mer om hvordan det nye biblioteket vil bli her

 

Foto: Jiri Havran/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune