Deichman Bjørvika støpes med miljøvennlig betong

Fra 07.04.2017, til 07.04.2017 kl. 23:59

De tre sjaktene som skal bære det nye hovedbiblioteket står nå ferdig støpt. I en utfordrende byggeprosess er de 20 meter høye sjaktene reist på ti døgn ved hjelp av glideforskaling. Biblioteket støpes hovedsakelig i miljøvennlig betong, som alene fører til en reduksjon av Co2-utslipp på over 40 prosent.

– Vi har høye ambisjoner om at biblioteket skal bidra til å skape fremtidens by, både arkitektonisk, sosialt og kulturelt. Men vi har minst like høye ambisjoner på miljøsiden, og skal sørge for at det nye signalbygget blir en klimavinner, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap).

Signalbygg med høye miljøambisjoner

Deichman Bjørvika er en av de største kultursatsningene i Oslo kommune noensinne, og blir et signalbygg med høye miljøambisjoner. Biblioteket er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet og har fått støtte fra Enova til miljøtiltak og ny teknologi. Målet er at det nye hovedbiblioteket skal holde passivhusstandard og bygges med minst 50 prosent lavere utslipp av klimagasser sammenlignet med tilsvarende bygg. Og Deichman Bjørvika ligger godt an.

– Vi arbeider langs mange spor for å redusere energiforbruket. Foruten bruk av miljøvennlig betong, blir bygget også svært godt isolert i kjellervegger, gulv og tak for å holde varmetapet på et minimum, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap).

Betong med flyveaske

I arbeidet med glidestøpen av de tre bærende sjaktene, hentet Kultur- og idrettsbygg inn spesialkompetanse fra det norske offshore-betong miljøet som er blant de beste i verden på dette feltet. Glideforskalingen startet 31. januar på plan 2. Sjaktene gled opp 20 meter i løpet av ti døgn, og ruver i dag30 meter over bakken.

Rundt 60 personer jobbet døgnkontinuerlig over to skift. Nærmere 1 200 tonn resirkulerbart armeringsstål støtter 800 kubikkmeter miljøvennlig betong i de tre sjaktene.

Arbeidet med selve råbygget startet i mai 2016. I dag er allerede tre av seks etasjer ferdigstøpt og den fjerde etasjen påbegynt. Totalt er det beregnet å bruke rundt 15 000 kubikkmeter miljøvennlig betong for å støpe ferdig hele bygget.

– Betong og stål er hovedmaterialene i Deichman Bjørvika, og på materialbruk er det her vi kan innhente de største miljøgevinstene. Under hele byggeprosessen bestreber vi oss på å benytte lavkarbonbetong eller miljøvennlig betong. Denne betongen fremstilles med mindre Co2 og inneholder restavfall fra annen industrivirksomhet, som oftest flyveaske fra kullkraftverk eller slagg fra jernindustrien. I tillegg benytter vi resirkulerbart stål i både armering og konstruksjon, forteller byggherre Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.Glidestøp av de tre sjaktene i nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Stor ingeniørkunst

Når bygget står ferdig, vil det inneholde fem etasjer i tillegg til kjelleretasjen. Høyde til tak vil variere fra 2,7 til 20 meter. I første, tredje og femte etasje blir det innskutte mesaniner som gir mer areal og spennende rom. Fra hver av de tre hovedinngangene skjærer tre diagonale lyssjakter gjennom hele bygget, helt opptil og gjennom taket.

– Det er et enestående og utfordrende byggeprosjekt med få rette vinkler og som stiller store krav til ingeniørkunst, detaljplanlegging og gjennomføring. Det er en krevende, men inspirerende prosess, og jeg er veldig fornøyd med at vi er i rute både når det gjelder fremdrift og kost, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Bygget krever skreddersøm fra første kubikkmeter betong.

Foto: AF Consult/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune