Bibliotekets unike foldetak

foldetaket Deichan Bjørvika. Foto: Jiri Havran

Det innvendige taket i synlig råbetong har en spesiell geometrisk utforming som gir Deichman Bjørvika en særegen identitet. 

Deichman Bjørvika, som skal stå ferdig i desember 2019, blir utformet som et stort biblioteksrom fordelt over fem etasjer i tillegg til full kjeller. Fra hver av inngangene møter besøkende tre diagonale lyssjakter som skjærer gjennom hele bygget og forbinder de forskjellige etasjene. Det unike foldetaket vil synes gjennom lyssjaktene helt fra første etasje, og gi et særpreg til hele biblioteket. 

Foto: Kultur- og idrettsbygg 

En viktig del av bærekonstruksjonen

Foldetaket i synlig råbetong gir biblioteket en særegen identitet, og er samtidig en viktig del av bærekonstruksjonen i bygget. Over Anne Cath. Vestlys plass har biblioteket en utkraging som på det meste stikker 18 meter ut fra bygningskroppen uten underliggende konstruksjon som den kan hvile på. Utkragingen gir ekstra areal til bygget samtidig som siktlinjen mellom Jernbanetorget og Operaen ivaretas. Mot Robert Levins gate i øst har bygget en tilsvarende utkraging på seks meter.

– Ved å støpe taket i en foldet form, oppnår vi et stivere og sterkere tak. Vi utnytter geometrien til å skape konstruktiv styrke. Det er nødvendig når taket også skal bidra til å bære de spektakulære utkragingene, forteller direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Foto: Jiri Havran 

Krevende konstruksjon 

I arbeidet med det spesielle foldetaket hentet Kultur- og idrettsbygg i Oslo inn kompetanse fra Skanska Norge AS, som har vært entreprenør for hele råbygget. For å konstruere taket, ble det brukt over 500 spesialbygde geometriske forskalingsformer hvor ikke to stykker var like. Hver forskalingsmodul kan sammenlignes med brikker i et stort puslespill. For å få puslespillet til å gå opp, måtte forskalingsformene produseres med millimeterpresisjon. Armeringsjobben var ikke noe mindre krevende. Rundt 30 000 unike armeringsjern ble brukt for å binde betongen i taket.

– Konstruksjonen av foldetaket har vært en av de største, arkitektoniske utfordringene i hele byggeprosjektet. Arbeidet har vært svært utfordrende, med store krav til planlegging, presisjon og logistikk, sier Eli Grimsby. 

Se video som viser byggingen av foldetaket

Foto: Kultur- og idrettsbygg 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune