Anskaffelsesprosess løst inventar

Anskaffelsesprosess løst inventar  til nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum

Kultur- og idrettsbygg har vært i dialog med markedet for innspill rundt anskaffelse av inventar til nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum.

27. oktober 2016 ble det avholdt en felles dialogkonferanse for de to prosjektene. I etterkant av denne oppfordret vi leverandører til å sende inn et skriftlig innspill til den fremlagte anskaffelsesprosessen. Dette resulterte i dialogmøter hvor leverandørene fikk muligheten til å presentere sitt firma, sine leveranser og gi innspill til anskaffelse av inventar til de to kulturbyggene.

Kultur- og idrettsbygg har fått mange gode innspill og tilbakemeldinger som vi har tatt med oss videre i prosessen med å utarbeide anskaffelsene.

 

Anskaffelsesprosessen

Nye Deichmanske hovedbibliotek

Anskaffelsen av inventar vil deles opp i 10-15 anskaffelser. De første anskaffelsene lyses ut sommeren 2017, dette gjelder særlig spesialleveranser som diverse møbelsnekkerleveranser og mediestativer (bokhyller). De øvrige anskaffelsene følger det neste året. Montasje av leveransene i bygget vil hovedsakelig pågå i 2019. En detaljert plan for anskaffelsene vil bli lagt ut nærmere sommeren.

Tekniske installasjoner IKT er en egen leveranse (D030). Dette vil være en funksjonsbeskrevet anbudspakke som vil være koordinert med D020 Inventar i forhold til fremdrift og leveranse. Tidsplan for D030 vil også bli lagt ut nærmere sommeren.

Nytt Munchmuseum

Informasjon om anskaffelsesprosessen for nytt Munchmuseum legges ut nærmere sommeren. Denne vil starte senere enn anskaffelsesprosessen for nye Deichmanske hovedbibliotek.

Vi ønsker å takke for gode innspill og tilbakemeldinger! Dersom det er noen spørsmål knyttet til anskaffelsen av inventar kan spørsmål sendes på mail til Ida Christine Løland ida.loland@kid.oslo.kommune.no

Vi ser frem til en spennende tid!

Les mer om den avholdte dialogkonferansen her og her

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune