Tidsplan for grunnarbeider

Illustrasjon: grunnarbeider med peler på nytt Muncmuseum

Kultur- og idrettsbygg avholdt den 20. oktober informasjonsmøte for naboer om grunnarbeidene for det nye Munchmuseet. Se presentasjon og animasjon.

Grunnarbeidene for det nye Munchmuseet i Bjørvika startet opp i oktober 2015. Rivearbeidet skal etter planen avsluttes i november, før pelearbeider vil pågå fram mot sommeren 2016. Grunnarbeidene vil etter planen være ferdigstilt ved utgangen av september 2016.

Se mer informasjon i presentasjon fra nabomøtet 20. oktober (pdf)

Se animasjon av grunnarbeidene:

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune