Støyende arbeider frem til 6. oktober

Pelearbeidet i tilknytning til Museumsutstikkeren utenfor det nye Munchmuseet er noe forsinket. Arbeidet med peling vil fortsette fram til 6. oktober. I denne perioden må det påregnes noe støy.

Prosjektet har fått tillatelse til pelearbeidet både fra Fylkesmannen og kommuneoverlegen. Se støydispensasjon her.

Anleggsarbeid vil også pågå etter 6. oktober, men dette arbeidet vil medføre mindre støy enn pelingen.

 

 

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er byggherre for Museumsutstikkeren. Informasjon om prosjektet finner du her.

Kontaktperson i Kultur- og idrettsbygg:
Kommunikasjonsjef Kristine Langfjord, epost kristine.langfjord@kid.oslo.kommune.no

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune