Fortsatt døgnkontinuerlig arbeid

Veidekke Entreprenører AS har fått tillatelse til å fortsette med døgnkontinuerlig arbeid i perioden til og med uke 42 2016 for prosjekt nye Muchmuseet. Arbeidene som vil foregå er boring av peler, samt eventuelt armering og betongarbeider i kjeller.

Vedtak

I medhold av § 16 i forskrift om begrensning av støy (hjemlet i § 33 og § 8 i lov om folkehelsearbeid) og som tillegg til vedtak av 28.09.2015 gis dispensasjon fra støygrenser i § 12 til å gjennomføre boring av peler og betongarbeider døgnkontinuerlige i en ny periode fra uke 36 til uke 42 2016.

 

Les hele vedtaket her

Vises til tidligere varsel og vedtak her

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune