Døgnkontinuerlige helgearbeider uke 34-38

Veidekke Entreprenører AS har fått tillatelse til å arbeide døgnkontinuerlig i helgene i perioden fra uke 34 til uke 38  for gravearbeider på Munch Plaza nord på anlegget ved Oda Kroghs bru.

Arbeidene som skal utføres i perioden er masseskifting og etablering av infrastruktur for VA, elektro og fjernvarme. Arbeidene utføres med gravemaskin, det vil også bli noe transport til og fra anlegget. Arbeidene vil være innenfor støybegrensningene gitt i området.

Se dispensasjon

Dersom det er behov for ytterligere informasjon eller kontakt med noen i prosjektet, finner du kontaktinfo her

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune