Døgnkontinuerlige arbeider uke 43 - 50

Helseetaten har gitt dispensasjon til døgnkontinuerlige arbeider i uke 43 - 50. Det vil bli avholdt nabomøte mandag 7. november med informasjon om de planlagte arbeidene. 

 

Informasjon om arbeider for perioden uke 43 til uke 50:

  • I perioden uke 43 til uke 46 blir det arbeider med armering av første 2 meter av glidevegg samt montasje av glideform. Det vil tilstrebes arbeid på dagtid inkludert søndager, men vil være behov for nattarbeid i blant.
  • Døgnkontinuerlige arbeider med armering og støp av betongplate vil avsluttes i løpet av uke 44.
  • Glid av betongvegger vil få utsatt oppstart til 14. november med ca 1 mnd varighet, og når dette arbeidet settes igang vil det pågå døgnkontinuerlig. Det ble gitt dispensasjon for disse arbeidene 12.09.16.

Les dispensasjonen her 

Nytt nabomøte
Det vil bli avholdt nytt informasjonsmøte for naboer mandag 7. november kl. 18:00. Informasjon om nabomøtet her.

Ved spørsmål eller behov for kontakt med ansvarlige i byggeperioden, se kontaktinfo i menyen til høyre. 

 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune