Døgnkontinuerlig betongarbeid

Helseetaten i Oslo har gitt tillatelse til døgnkontinuerlig betongarbeid i perioden fra 15.10.16 til 11.11.16. Arbeidene som vil foregå er armering og betongarbeider for glid av ytterveggene i bygget. Når gliden er igangsatt må denne av driftsmessige og betongtekniske årsaker gå kontinuerlig.

Vedtak

I medhold av § 16 i forskrift om begrensning av støy (hjemlet i § 33 og § 8 i lov om folkehelsearbeid) og som tillegg til vedtak av 28.9.2015 gis dispensasjon fra støygrenser i § 12 og «stille periode» § 15 til å gjennomføre betongarbeider døgnkontinuerlige i en periode fra 15. okt. — Il.nov. 2016.

Les hele vedtaket

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune