Nabovarsel Deichman

Naboer til A8 Nye Deichmanske Hovedbibliotek. Det kan forventes støyende arbeider i forbindelse med betongstøp 15.06.16 – 30.09.16

I forbindelse med betongarbeider for A8 Nye Deichmanske Hovedbibliotek, vil det i perioden
fra 15.06.16 – 30.09.16, foregå periodevise støyende arbeider i forbindelse med betongstøp. Godkjent vedtak fra helseetat foreligger.

Arbeidene som kan medføre støy utenom ordinær arbeidstid kl 07-19, er pumping av betong
fra pumpebil, samt pussing og sliping av betong under herdeprosessen. Skanska benytter de
mest støysvake metoder/maskiner som er tilgjengelig, og har fokus på å være til minst mulig
sjenanse for naboer.

Kontaktpersoner på anlegget:
Prosjektleder (Skanska): Frode Mathisen, tlf. 928 51 345
HMS/KS-leder (Skanska): Marit Røer Ellefsen, tlf: 452 73 963
Byggherrens representant (ÅF Advansia): Geir Stensland, tlf: 401 05 009
Helseetat: Tlf: 02180

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune