Dispensasjon for støyende arbeider

Byggeplass for nye Deichmanske

Atlant entrepenør AS fikk i september 2014 dispensasjon av Helseetaten for å gjennomføre støyende arbeider i forbindelse med grunnarbeidene for nye Deichmanske hovedbibliotek.

Atlant entrepenør søkte 02.09.2014 om dispensasjon fra §12 og forhåndsgodkjenning etter §14 i forskrift om begrensning av støy. Søknaden gjaldt grunnarbeider for nye Deichmanske bibliotek, inkludert graving, utkjøring av masser, peling, boring og rive/piggearbeider for perioden 01.09.2014 til 01.09.2015 i tidsrommet kl. 07.00-19.00 på hverdager.

Helseetaten ga dispensasjon og forhåndsgodkjenning for de omsøkte arbeidene, på visse vilkår. Vilkårene sier blant annet at det skal legges inn minst en times sammenhengende pause fra sterkt støyende arbeider i løpet av arbeidsdagen, og at virksomheten må benytte de meste støysvake metoder/maskiner som er tilgjengelig. Berørte naboer og arbeidsplasser skal varsles skriftlig.

Se vedtaket med vilkår fra 08.09.2014 (pdf)

 

Ønsker du nabovarsler på e-post for nye Deichmanske hovedbibliotek og/eller nye Munchmuseet?

Meld deg på nabovarsler her (felt til høyre på siden)

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune