Bilder

Bilder på denne siden skal ikke benyttes av andre uten godkjenning og samtykke fra byggherre. 

 

November 2019. Foto: Tove Lauluten

September 2019. Foto: Frøydis Skattum/ Kultur- og idrettsbygg

Utkrageren på bygget stikker 18 meter ut fra bygningskroppen, og henger 20 meter over bakken. Foto: Jiri Havran 

Utkrageren skaper et stort amfi innvendig med nedtrapping fra femte til fjerde etasje. Foto Jiri Havran

Juni 2019. Utsikt fra Jernbanetorget mot Operaen. Foto: Jiri Havran 

Foldetaket med de karakteristiske lyssjaktene. Foto: Marit Enerhaug/ Kultur- og idrettsbygg

April 2019. Foto: Jiri Havran

Utkrageren gir ekstra areal til bygget samtidig som siktlinjen mellom Jernbanetorget og Operaen ivaretas. August 2018. Foto: Jiri Havran 

Over Anne Cath. Vestlys plass har biblioteket en utkraging som på det meste stikker 18 meter ut fra bygningskroppen. August 2018. Foto: Jiri Havran 

Montering av fasaden. Foto: Frøydis Skattum/ Kultur- og idrettsbygg

Det karakteristiske foldetaket i råbetong. Foto: Jiri Havran

Arbeidene med det karakteristiske foldetaket med tre lyssjakter. Foto: Frøydis Skattum/ Kultur- og idrettsbygg

Bygget reiser seg. November 2017. Foto: Jiri Havran 

Bygget reiser seg. November 2017. Foto: Jiri Havran 

Støpingen av foldetaket har vært et komplisert arbeid som har krevd millimeterpresisjon.

Arbeidene med det karakteristiske foldetaket. Foto: Kultur- og idrettsbygg

Arbeidene med det karakteristiske foldetaket. Foto: Kultur- og idrettsbygg

Armeringsjern legges over forskalingsmodulene

Arbeidene med det karakteristiske foldetaket. Foto: Kultur- og idrettsbygg

Det nye biblioteket er et utfordrende prosjekt som stiller store krav til detaljplanlegging og gjennomføring.

Glideforskaling av de tre bærende sjaktene i bygget. Foto: AF Consult/ Kultur- og idrettsbygg

Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Oslo

Grunnsteinen ble heist opp og inn i det nye bygget, der den skal mures inne i gulvet rett innenfor hovedinngangen i første etasje.

Grunnsteinsnedleggelse. 3. februar 2017. Foto: Krister Sørbø 

Grunnsteinsnedleggelse. 3. februar 2017. Foto: Krister Sørbø 

Grunnsteinsnedleggelse. 3. februar 2017. Foto: Jiri Havran

Råbygget reiser seg. Januar 2017. Foto: Jiri Havran 

Råbygget reiser seg. Januar 2017. Foto: Jiri Havran 

Råbygget reiser seg. Januar 2017. Foto: Jiri Havran 

Første bunnplatestøp. Mai 2016. Foto: Kultur- og idrettsbygg

Første spadetak for nye Deichman

Første spadetak. Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring, markerte byggestart for det nye hovedbiblioteket i Bjørvika 29. januar 2014.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune