Entreprise M001: Rigg (kontor-, spise- og skiftebrakker)

REVISJON
Dato         Versjon
15.02.15    02

 

Entreprisemodell:    Hovedentreprise
Utsendelsesdato:    02.02.15    
Kontraheringsdato:    06.04.15    
Byggestart:    01.06.15

HOVEDINNHOLD:
Entreprisen omfatter etablering og drift av brakkerigg for alle entrepriser angitt i anskaffelseskatalogen.

Prosjektet omfatter bygging av ca. 26000 m2 BTA.

Brakkerigg skal være operativ i perioden 01.06.2015 – 30.06.2019 og skal bygges ut gradvis for å dekke det til enhver tid gjeldende behov. Største behov vil oppstå i perioden 3. kvartal 2017 – 3. kvartal 2018. I denne perioden vil total bemanning anslagsvis ligge på 150-200 personer.

Brakkerigg vil inneholde:
- Kontorlokaler        
- Skift-, vaske- og spisebrakker.    

GRENSESNITT:
M002, M003, M004, M005, M006, M007, M008, M009, M010, M011, M012, M020, M030    

LEVERANDØRPROSJEKTERING:
Ja

BRUKERTILPASNING:
Ingen

 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune