Anskaffelseskatalog Munch

Entrepriseinndeling

Tabell under viser en opplisting av de kontraktspakker som er planlagt i Munchprosjektet.

Tidspunkt for utsendelse er orienterende og kan bli endret. Tilbydere må i tillegg følge med på Doffin. Alle anskaffelser vil bli kunngjort i samsvar med regelverk for offentlige anskaffelser.

 

Entreprisenr. Entreprisenavn Utsendelse Kontrahering Status
M001 Rigg 02.02.15 06.04.15  
M002 Grunnarbeider 12.11.14 11.05.15  
M003 Råbygg 01.10.15 10.03.16  
M004 Fasader 20.10.15 07.07.16  
M005 Innvendige bygningsmessige arbeider 01.08.16 01.12.16  
M006 Røranlegg 01.09.16 10.01.17  
M007 Luftbehandlingsanlegg 01.09.16 10.01.17  
M008 Elektro/Tele 01.09.16 10.01.17  
M009 Heiser og rulletrapper 10.02.15 22.05.15  
M010 Sikkerhetsanlegg 01.10.16 09.02.17  
M011 Automasjon 01.09.16 10.01.17  
M012 Utomhus 25.10.17 07.03.18  
M013 Kunstheis 27.02.15 05.06.15  
M020 Løst inventar 21.02.17 30.06.17  
M030 IKT brukerutstyr 01.11.16 27.06.17  

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune