Anskaffelseskatalog Deichman

 

Entrepriseinndeling

Tabellen under viser en opplisting av de kontraktspakker som er planlagt i Deichmanprosjektet.

Tidspunkt for utsendelse er orienterende og kan bli endret. Tilbydere må i tillegg følge med på Doffin. Alle anskaffelser vil bli kunngjort i samsvar med regelverk for offentlige anskaffelser.

Entrepriser for nye Deichmanske hovedbibliotek
Entreprisenr. Entreprisenavn Utsendelse Kontrahering Status

D000

Rigg

02.09.13

22.11.13

Kontrahert

D001

Spuntarbeider

05.08.13

04.10.13

Kontrahert

D012

Grunn og råbygg til dekke over U1

11.04.14

07.07.14

Kontrahert

D013

Råbygg over dekke 01

Høst 2015

Høst 2015

 

D003

Tett bygg / Fasader

01.11.13

 

Kontrahert

D004

Innrednings-arbeider

Vinter 2016

Vår 2016

 

D005

Røranlegg

Vinter 2016

Vår 2016

 

D006

Luftbehandlings-anlegg

Vinter 2016

Vår 2016

 

D007

Automasjon

Vinter 2016

Vår 2016

 

D008

Elektro/Tele

Vinter 2016

Vår 2016

 

D009

Heiser og rulletrapper


02.09.13

 


Kontrahert

D010

Boksorterings-anlegg


02.09.13

 

Kontrahert

D011

Utomhus

Vår 2017

Høst 2017

 

D020

Løst inventar

Høst 2016

Vinter 2017

 

D030

IKT brukerutstyr

Vår 2017

Høst 2017

 

D040

IKT applikasjoner

Vår 2017

Høst 2017

 

R01

Uavhengig kontroll

 

 

Kontrahert

R02

Byggeledelse

 

 

Kontrahert

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune