Munchregulering vedtatt

Bystyret vedtok onsdag 12. november detaljreguleringsplanen for Munchområdet.

- Store områder ved sjøen gjenvinnes for befolkningen, sentrum utvides, 1700 boliger og nytt Munchmuseum (Lambda-bygningen) reguleres, torg nær sjøen og et raust allment tilgjengelig byrom ytterst mot fjorden, jubler byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Presseklipp:

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE